Услови

Услови за Slots4play.com – користење на нашата веб-локација (прелистување на корисници) (за придружни програми погледнете го дното на страницата). Исто така, ви препорачуваме да го прочитате нашиот Страница за приватност и политика пред да започнете да ги користите нашите услуги.

мора да биде Свесен за коцкање и ако имате Проблем Коцкање ве молиме побарајте советник!

Некои работи што треба да ги знаете пред да играте на нашата веб-страница за мобилни и десктоп:

Ве молиме внимателно прочитајте ги овие услови за користење пред да започнете да ја користите веб-страницата Slots4play.com. Со користење на нашата веб-страница, вие укажувате дека ги прифаќате овие услови за користење и дека се согласувате да ги почитувате. Доколку не се согласувате со овие услови за користење, ве молиме воздржете се од користење на нашата веб-страница.

ПОТПИРАЊЕ НА ПОСТАВЕНИ ИНФОРМАЦИИ И ОДГОВОРУВАЊЕ

Материјалите содржани на нашата веб-страница се дадени само за општи информативни цели и не тврдат дека се или претставуваат правен или друг професионален совет и нема да се потпираат на нив како такви.

ПРИСТАП НА НАШИОТ СИТЕ

Пристапот до нашата веб-локација е дозволен на дневна основа и го задржуваме правото да ја повлечеме или измениме услугата што ја обезбедуваме на нашата страница без претходна најава (видете подолу). Ние нема да бидеме одговорни ако поради која било причина нашата страница е недостапна во кое било време или во било кој период.

РАБОТНИТЕ НАШИТЕ НАШИТЕ САМОИ

Наша цел е редовно да ја ажурираме нашата страница и може да ја промениме содржината во секое време. Ако се појави потреба, ние може да го прекинеме пристапот до нашата страница или да го затвориме на неодредено време. Било кој материјал на нашата страница може да биде застарен во кое било дадено време, и ние не сме обврзани да го ажурираме тој материјал.

НАША ОДГОВОРНОСТ

Материјалот прикажан на нашата веб-страница е обезбеден без никакви гаранции, услови или гаранции за неговата точност. До степен што е дозволен со закон, ние и трети лица поврзани со нас со ова изрично исклучуваме:

– Сите услови, гаранции и други услови кои инаку би можеле да се подразбираат со статутот, обичајното право или законот за правичност.

– Секоја одговорност за каква било директна, индиректна или последователна загуба или штета настаната од кој било корисник во врска со нашата страница или во врска со употребата, неможноста за користење или резултатите од користењето на нашата страница, која било веб-страница поврзана со неа и какви било материјали објавено на него, вклучувајќи, без ограничување каква било одговорност за:

– губење на приход или приход;

– губење на бизнисот;

– загуба на добивка или договори;

– губење на очекуваните заштеди;

– губење на податоци;

– губење на добра волја;

– потрошено време за управување или канцеларија; и за која било друга загуба или штета од кој било вид, без разлика дали настанала и дали е предизвикана од деликт (вклучувајќи небрежност), прекршување на договорот или на друг начин, дури и ако е предвидливо, под услов овој услов да не ги спречи барањата за загуба или оштетување на вашиот материјален имот или какви било други побарувања за директна финансиска загуба што не се исклучени од ниту една од категориите наведени погоре.

Ова не влијае на нашата одговорност за смрт или лична повреда што произлегува од нашата небрежност, ниту на нашата одговорност за лажно погрешно претставување или погрешно прикажување за основна работа, ниту за која било друга одговорност што не може да се исклучи или ограничи според важечкиот закон.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВАС И ВАШИТЕ ПОСЕТИ НА НАШАТА САЈТА ВИРУСИ, ИЗВРШУВАЊЕ И ДРУГИ ОТКЛУЧОЦИ

Вие не смеете да ја злоупотребувате нашата страница со свесно воведување вируси, тројанци, црви, логички бомби или друг материјал што е штетен или технолошки штетен. Не смеете да се обидете да стекнете неовластен пристап до нашата веб-страница, серверот на кој е зачувана нашата страница или кој било сервер, компјутер или база на податоци поврзани со нашата страница. Вие не смеете да ја нападнете нашата страница преку напад против услуга или дистрибуиран напад за негирање на услуга.

Прекршувајќи ја оваа одредба, вие би сториле кривично дело според Законот за злоупотреба на компјутерите во 1990 година. Ние ќе пријавиме такво прекршување на надлежните органи за спроведување на законот и ќе соработуваме со тие органи со тоа што ќе им го откриеме вашиот идентитет. Во случај на таков прекршок, вашето право да ја користите нашата страница ќе престане веднаш.

Ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета предизвикана од дистрибуиран напад од негирање на услуги, вируси или друг технолошки штетен материјал што може да ја заразат вашата компјутерска опрема, компјутерски програми, податоци или друг имотен материјал заради вашата употреба на нашата веб-страница или до преземање на кој било материјал објавен на него, или на која било веб-страница поврзана со неа.

ЛИНКИ ОД НАШИОТ СЕТЕ

Онаму каде што нашата страница содржи линкови до други страници и ресурси обезбедени од трети страни, овие врски се обезбедени само за ваша информација. Ние немаме контрола врз содржината на тие страници или ресурси и не прифаќаме никаква одговорност за нив или за каква било загуба или штета што може да произлезе од вашата употреба на истите. Кога пристапувате до страницата преку нашата веб-локација, ве советуваме да ги проверите нивните услови за користење и политиките за приватност за да се обезбеди усогласеност и да одредите како тие можат да ги користат вашите информации.

ЈУРИСДИКЦИЈА И АПЛИКАЛНО ЗАКОН

Англиските судови ќе имаат неексклузивна јурисдикција за секое барање што произлегува од, или поврзано со, посета на нашата страница.

Овие услови на употреба и секој спор или побарување што произлегува или е во врска со нив или нивниот предмет или формација (вклучително и спогодби за спогодба или побарувања) се регулираат и толкуваат во согласност со законот на Англија и Велс.

ВАРИЈАЦИИ

Може да ги ревидираме овие услови за употреба во кое било време со измена на оваа страница. Од вас се очекува да ја проверувате оваа страница од време на време за да забележите какви било промени сме направиле, бидејќи тие се обврзувачки за вас. Некои од одредбите содржани во овие услови на употреба, исто така, можат да бидат заменети со одредби или известувања објавени на друго место на нашата страница.

Услови помеѓу Slots4play.com и придружни програми

Ако Affiliate-програмата ги избричи, отстрани играчите или ја промени статистиката во програмата aff, имаме право да го суспендираме или отстраниме нивниот бренд од нашата веб-локација.

Доколку Affiliate програмата го одложи плаќањето на affiliate повеќе од 3 месеци и го повторува овој процес месец по месец, го задржуваме правото да ја отстраниме програмата.

Како што ние се врзуваме за вашите услови, вие мора да се поврзете и со нашите услови.

Надоместоците за интеграција – НЕ СЕ ВРАЌААТ.

Условите може постојано да се ажурираат и ваша обврска е да ја проверувате оваа страница од време на време.

Ви благодарам,

ВАШИОТ РАЗВОЈ

Ако имате загриженост во врска со материјалот што се појавува на нашата страница, ве молиме контактирајте со [chris[at]slots4play.com].