Приватност

Slots4play.com е во сопственост на S4P Media и затоа ја спроведува политиката за приватност на компанијата. Во S4P Media („S4P Media“, „ние“, „нас“), обработуваме лични податоци за нашите клиенти и посетители на нашите веб-локации („вие“). Вложуваме напори внимателно да постапуваме со вашите лични податоци, да ги чуваме безбедни и да се усогласиме со законите за заштита на податоците.

S4P Media се занимава со маркетинг на перформанси и генерирање на водечките луѓе преку Интернет, со седиште во ОК.

Како функционира оваа политика

Целта на оваа политика е да објасни кога, зошто и како обработуваме информации што може да се однесуваат на вас („лични податоци“). Исто така, обезбедува важни информации за вашите законски права. Оваа политика не е наменета да ги отфрли условите на кој било договор што го имате со нас, ниту правата што можеби ги имате според законите за заштита на податоците.

 1. Кој е одговорен да се грижи за вашите лични податоци?

S4P Media Ltd со регистрирана адреса B005 Trident Business Centrem, 89 Bickersteth Road, London, England, SW17 9SH, е главно одговорна за грижата за вашите лични податоци (вашиот контролор на податоци). Контролор на податоци значи компанија која ги одредува средствата и целите за обработка на личните податоци.

Треба да знаете дека иако ние сме главно одговорни за грижата за вашите лични податоци, информациите може да се чуваат во бази на податоци до кои може да пристапат други компании. При пристап до вашите лични податоци, сите компании ќе ги почитуваат стандардите утврдени во оваа Политика.

S4P Media е регистрирана компанија во Обединетото Кралство.

 1. Кои лични податоци ги обработуваме?

Можеме да ги обработиме следните лични податоци за вас:

 • Име
 • Податоци за раѓање
 • E-mail адреса
 • Лозинка
 • Повикувачки број
 • IP адреса
 • Податоци за локација
 • Користење на веб-страница
 • Години
 1. За што ги користиме вашите лични податоци и кога ги обработуваме вашите лични податоци?

S4P Media ќе собира информации директно од вас кога ги користите нашите услуги или кога ги посетувате нашите веб-локации.

Ние ги користиме вашите лични податоци за:

 • испратете промотивни е-пошта кои се однесуваат на производи и услуги. Видете исто така Дел 6 подолу за директен маркетинг.
 • анализирајте ги информациите во нашите системи и бази на податоци за да го подобриме начинот на кој го водиме нашиот бизнис и веб-страниците според преференциите на корисниците, за да обезбедиме подобра услуга и корисничко искуство.
 • подобрување и насочување на рекламите што ги добивате од нас.
 • Ве регистрираме на форум за разговор или заедница, доколку ви овозможиме, во кои можете да давате коментари.
 • исполнуваат или остваруваат некоја од нашите законски обврски или права.

Ние ќе ги обработуваме вашите лични податоци само за целите наведени во овој Дел 3 и кога сме задоволни дека:

 • сте ја дале вашата согласност за нас користејќи ги податоците на тој начин, или
 • нашата употреба на вашите лични податоци е неопходна за поддршка на „легитимните интереси“ што ги имаме како бизнис (на пример, да ги подобриме нашите производи или да вршиме аналитика низ нашите збирки податоци), на начин кој е пропорционален и ја почитува вашата приватност.
 1. Со кого ги споделуваме вашите лични податоци?

Ние работиме со многу трети страни, за да помогнеме во управувањето со нашиот бизнис и да испорачаме услуги.

Овие трети страни можеби од време на време ќе треба да имаат пристап до вашите лични податоци:

 • Нашиот добавувач на апликации за пошта Forfront LTD со адреса регистрирана на: Renaissance House, 32 Upper High St, Epsom KT17 4QJ.
 • Нашите даватели на аналитички услуги (како што се Google, Facebook, BING), кои обработуваат лични податоци за свои цели како контролори на податоци. Ве молиме погледнете го нашиот Колачиња во Додатокот подолу со цел да се идентификува како може да го спречите пристапот до вашите лични податоци од давателите на аналитика.
 • Даватели на услуги или обработувачи на податоци кои ракуваат со вашите лични податоци според нашите инструкции, на пример облак услуги.
 • Ако сме должни да откриеме за да се придржуваме до законска обврска или да ги заштитиме нашите интереси или безбедност.
 • Во случај да продадеме, купиме или реорганизираме кој било бизнис или средства, или ако нашите средства се купени од трето лице, вклучувајќи ги и потенцијалните продавачи или купувачи.
 1. Меѓународни трансфери

Меѓународните трансфери значат дека личните податоци се пренесуваат во земја надвор од Европската унија.

Како што е наведено во Дел 4 погоре, можеме да дозволиме пристап до вашите лични податоци на трети страни кои може да се наоѓаат надвор од Европската унија.

Можеме да ги откриеме и вашите лични податоци доколку добиеме законско или регулаторно барање од странско тело за спроведување на законот надвор од Европската унија.

Секогаш ќе преземеме чекори за да се осигураме дека секој меѓународен трансфер на информации е управуван за да ги заштити вашите права и интереси. Сите барања за информации што ги добиваме од органите за спроведување на законот или регулаторите ќе бидат внимателно проверени пред да бидат откриени личните податоци.

Имате право да побарате од нас повеќе информации за заштитните мерки што ги воведовме како што е споменато погоре. Контактирајте не (види Дел 8) ако сакате дополнителни информации.

 1. Директен маркетинг

Ќе ги користиме вашите лични податоци за да ви испратиме директни маркетиншки комуникации во врска со производите и услугите што ние и нашите партнери ги нудиме во однос на пример онлајн казино, спортско обложување и финансиски услуги. Ова може да биде во форма на е-пошта или насочени онлајн реклами.

Во некои случаи, нашата обработка на вашите лични податоци за маркетинг цели ќе се заснова на нашите легитимни интереси (види Дел 3 погоре).

Кога ќе се бара со закон, тоа ќе се заснова на ваша согласност.

Секогаш имате право да кажете не за понатамошен директен маркетинг, во секое време. Можете да ја користите врската за откажување што ја наоѓате во сите директни маркетинг комуникации или со контактирање со нас (види Дел 8).

Преземаме чекори за да го ограничиме директниот маркетинг на разумно и пропорционално ниво и да ви испратиме комуникации за кои веруваме дека може да бидат од интерес или релевантност за вас, врз основа на информациите што ги имаме за вас.

 1. Колку долго ги чуваме вашите лични податоци?

Ќе ги чуваме вашите лични податоци онолку долго колку што е разумно потребно за целите наведени во Дел 3 од оваа политика.

Ние одржуваме политика за задржување податоци за личните податоци што ни се грижат. Онаму каде што вашите лични податоци повеќе не се потребни, ќе се погрижиме или безбедно да се избришат или да бидат анонимни.

 1. Кои се вашите права?

Имате голем број права во однос на вашите лични податоци. Повеќе информации за секое од овие права може да се најдат со упатување на табелата дадена понатаму подолу.

За да ги остварите вашите права, можете да контактирате со нас преку испраќање е-пошта до

support[at]s4pmedia.co.uk или писмено до S4P Media на адресата наведена во Дел 1 погоре.

Забележете го следново доколку сакате да ги остварите вашите права:

пристап

Можете да побарате од нас:

 • потврди дали ги обработуваме вашите лични податоци;
 • да ви даде копија од тие податоци;
 • ви даваме други информации за вашите лични податоци, на пример кои податоци ги имаме, за што ги користиме, на кого ги откриваме, дали ги пренесуваме надвор од ЕУ и како ги заштитуваме, колку долго ги чуваме, што правата што ги имате, како можете да поднесете жалба, од каде ги добивме вашите податоци и дали сме извршиле автоматско донесување одлуки или профилирање, до степен до кој информациите веќе не ви се дадени во оваа Политика.

Поправање

 • Можете да побарате од нас да ги исправиме неточните лични податоци.
 • Може да бараме да ја потврдиме точноста на податоците пред да ги исправиме.

Бришење

Можете да побарате од нас да ги избришеме вашите лични податоци, но само каде:

 • повеќе не е потребен за целите за кои е собран; или
 • сте ја повлекле вашата согласност (каде што обработката се засновала на согласност); или
 • по успешното право на приговор (види „Приговор“ подолу); или е незаконски обработено; или • да се усогласи со законска обврска.

Од нас не се бара да го исполниме вашето барање за бришење на вашите лични податоци доколку е неопходна обработката на вашите лични податоци:

 • за почитување на законска обврска; или
 • за основање, остварување или одбрана на правни побарувања;

Постојат одредени други околности во кои не се бара од нас да го исполниме вашето барање за бришење, иако овие две се најверојатните околности во кои би го отфрлиле тоа барање.

Ограничување

Можете да побарате од нас да ги ограничиме (т.е. да ги задржиме, но не да ги користиме) вашите лични податоци, но само таму каде што:

 • неговата точност е оспорена (види Поправка), за да ни овозможи да ја потврдиме нејзината точност; или
 • обработката е незаконска, но не сакате да се избрише; или
 • повеќе не е потребен за целите за кои е собран, но сè уште ни е потребен за утврдување, остварување или одбрана на правни барања; или
 • сте го искористиле правото на приговор, а се чека проверка на најважните основи.

Можеме да продолжиме да ги користиме вашите лични податоци по барање за ограничување, каде што:

 • имаме ваша согласност; или
 • да воспостави, остварува или брани правни барања; или
 • за заштита на правата на друго физичко или правно лице.

Преносливост

Можете да побарате од нас да ви ги обезбедиме вашите лични податоци во структуриран, вообичаено користен, машински читлив формат или можете да побарате да ги „пренесете“ директно на друг контролор на податоци, но во секој случај само кога:

 • обработката се заснова на ваша согласност или на извршување на договор со вас; и
 • обработката се врши со автоматизирани средства.

Приговор

Може да се спротивставите на каква било обработка на вашите лични податоци што ги има нашите „легитимни интереси“ како правна основа, доколку мислите дека вашите основни права и слободи ги надминуваат нашите легитимни интереси.

Имаме можност да покажеме дека имаме привлечни легитимни интереси кои ги надминуваат вашите права и слободи.

Меѓународни трансфери

Може да побарате да добиете копија или упатување на заштитните мерки според кои вашите лични податоци се пренесуваат надвор од Европската економска област.

Можеме да ги редактираме договорите за пренос на податоци или поврзаните документи (т.е. да ги заматиме одредени информации содржани во овие документи) поради комерцијална чувствителност.

Надзорен орган

Имате право да поднесете жалба до одговорниот локален надзорен орган за нашата обработка на вашите лични податоци.

Ве молиме да се обидете прво да ги решите сите проблеми со нас, иако имате право да го контактирате вашиот надзорен орган во секое време.